Föremål

Svärdsorden bröstband

Omonterat bröstband av gul sidenmoaré med 3 mm breda, blå kantränder, 1 mm från kanten.

Museum Livrustkammaren
Föremålsbenämning ordensband bröst-
Kategori Ordensband
Material Sidenmoaré
Storlek Längd 246 mm, Bredd 37 mm
Antal 1
Tillverkningsplats Sverige
Fysiska egenskaper Färg: Gul, Färg: Blå
Föremålsnummer 1960_LRK