Upphov: Tania Muñoz Marzá, Historiska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Städ

Städ av järn.

Museum
Historiska museet
Föremålsbenämning
Städ
Kategori
  • Hantverk och redskap
  • Arkeologisk samling
Material
Järn
Storlek
  • Höjd 8.5 cm
  • Bredd 6.5 cm
Antal
1
Datering
500 f.Kr.
Tidsperiod
Förromersk järnålder
Föremålsnummer
267694_HST
Förvärvsnummer
Omnämns i katalog
Förvärvsdatum
1911
Fyndplats