Foto: Drejholt, Nils, Livrustkammaren/SHM (CC0) Detta verk är befriat från upphovsrättsrestriktioner och fritt att använda på alla sätt.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Dubbelbössa, kal:12, W & C Scott / Son, London och Birmingham, ca 1895, tillverkningsnr 73978.

Blånerad, slät, trångborrad dubbelpipa av stål med mellanliggande över- och underspänger. Förhöjd, littrad överspång med graverad text på förlängningen: "SCOTTS IMPROVED BOLT". På h. pipa graverad text: "W & C SCOTT & SON. The Victoria". (frakturstil), på v. pipa: "78 SHAFTSBURY AVENUE LONDON". Knoppkorn av silver. På båda sidor om stora pipklacken Birminghamkontrollstämplar: BP krönt, BV krönt, 12, WALSRODE 29- (en åttondel), NITRO PROOF, 1 (en åttondel), krönt BF, EV, NP, CHOKE, 12 C i romb samt firmamärke "W & S // STEEL". Under piporna stämplat 73978, krönt BP, CHOKE samt på h. pipa W, på underspången 7 samt på lilla pipklackens platta 1 och D. Stora pipklacken graverad med rankdekor på undersidan. 300 mm från mynningen en blånerad rembygel av stål. Slutning med nyckel mellan hanarna (top lever), förlängd spång med kvadratiskt hål för kryssbult samt radikalklackar. Två hanlås av blåflammigt stål, framåtliggande slagfjäder. Graverad dekor med rankor och blommor på låsbleck och hanar. På båda låsblecken textband med graverad signatur: "W & C SCOTT & SON". Omvänt c-formigt skurna tumgrepp. Invändigt skruvar blånerade. En låsskruv från v. sida, blomformigt graverat huvud. Dubbla avtryckare. Baskyl av blåflammigt stål, graverad, yttäckande rankdekor. Blånerad nyckel med graverad rankdekor, kvadratisk kryssbult.På stötbottenplattan stämplat: 73978 och krönt BV (2 ggr), "W & C SCOTT & SON // MAKERS" samt oval med flaggprytt torn (firmamärke?). Halvstock av valnöt, engelsk kolv med nätskuren kolvhals. Bakkappa av horn med tvärgående räfflor. På kolvens undersida oval, förgylld silverplåt med graverat fraktur-T, rektangulär, blånerad rembygel av stål. Blånerad varbygel med kluven bakre stolpe, lång bakre arm. Graverad rankdekor samt på armen: 73978 och oval med flaggprytt torn. Nätskuren förstock med blånerad låsmekanism enligt Ansons system. Insidans stålbeslag stämplat: 73978.

Museum Livrustkammaren
Föremålsbenämning Dubbelbössa
Kategori Bössor
Material Silver, Valnöt, Horn, övrigt, Stål
Storlek Längd 723 mm (pipa)
Teknik Förgyllning, gravering, Nätskärning, Blånering
Antal 1
Datering 1895-01-01 – 1895-12-31, 1895
Tillverkningsplats Birmingham
Tillverkare Scott, Charles (Tillverkare), Walsrode (Tillverkare)
Tidigare ägare Givare: Torbjörnsson, Ture
Inskription Signatur/Påskrift: W & C SCOTT & SON, Signatur/Påskrift: W & C SCOTT & SON // MAKERS, Signatur/Påskrift: SCOTTS IMPROVED BOLT, Signatur/Påskrift: W & C SCOTT & SON // The Victoria // 78 SHAFTSBURY AVENUE LONDON, Signatur/Påskrift: W & S // STEEL, Signatur/Påskrift: WALSRODE
Föremålsnummer 3695_LRK
Alternativt ID Nr 1867: 47:22