Föremål

Svecia, Dania, et Norvegia, Regna Europae Septentrionalia [ingår i Joan Blaeu, Atlas Maior, vol. 2. Amsterdam, 1662]

[Iuxta Archetypum Andreae Buraei de Boo, Secretarij Regij, et Supremi Regni Sueciae Architecti.] Först publicerad som separat tryck, 1626. Se Herman Richter ed., Anders Bure and his Orbis Arctoi Nova Et Accurata Delineato From 1626 (Lund, 1936). Först publicerad som del av Blaeus atlaser år 1635, enligt C. Koeman, Atlantes Neerlandici (Amsterdam, 1967), vol 1, karta nr 110.

Museum Skoklosters slotts boksamling
Föremålsbenämning geografi
Kategori Böcker
Storlek Arkets vikning fol
Datering 1662
Tillverkningsplats Amsterdam
Tillverkare Bureus, Anders (Deltagare), Blaeu, Joan (Utgivare)
Föremålsnummer 110314_SKOBOK