Foto: Jens Mohr, Hallwylska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Smörkärna

SMÖRKÄRNA med kuggväxel Av färglöst glas, med gjuten kuggväxel av järn. Fyrsidig, med något rundade hörn, tvärt indragen skuldra och gängad vid låg hals. På halsen ett skruvbart lock av förtent bleckplåt. Kuggväxeln, s. k. vinkelväxel, fäst ovanpå locket samt bestående av en rakt uppstående ställning med tre på locket nedböjda tungor, fästa med var sin nit; ställningen nästan rektangulär, med ett vertikalt gående mellanstycke, mellan detta och ena sidostycket det s. k. drivhjulet, löpande på en axel med lagergång i mellanstycket och sidostycket; axeln långt utskjutande utanför sidostycket, på ytteränden en vev med T-format tvärsnitt, något S-formad samt avsmalnande utåt, på ytteränden ett rakt utstående, päronformigt svarvat handtag av björk, rörligt på en ten; ovanpå ställningens nedre tvärstycke den s. k. dreven (trissan), fäst på en genom locket gående lång axel med lagergång i tvärstycket, på axelns nedre ände en från kanten påträdd rektangulär skiva av rödbok, med stort mitthål; skivan medelst kuggväxeln roterande i grädden och arbetande denna till smör. Höjd: 35,5 cm.; sidbredd: 14,8 cm

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Smörkärna
Kategori
  • Matlagningsredskap
  • 03. III Kökets och vinkällarens inventarier
Material
  • Glas
  • Järn
Storlek
  • Bredd 14.8 cm
  • Höjd 35.5 cm
Tillverkare Husqvarna Vapenfabriks AB (Tillverkare)
Föremålsnummer III:I:C.pp.01._HWY