Föremål

Refractio solis inoccidui, in septemtrionalibus oris ... : [sv. tit.:] Midnats solens rätta och synlige rum uti norrlanden, effter ... Carl den elloftes allernådigste befallning åtskilde igenom någre astronomiske observationer, hållne wid sommar solståndet år 1695. Stockholm, tryckt uti kongl. boktr. hos sal. Wankijfs änckia.

Band av sprängd kalv med guldtr. dekor, rygg och fp mitt. Guldsnitt.

Museum Skoklosters slott
Föremålsbenämning Bok
Kategori Böcker
Datering 1600

1695; (tryckår); 1600 (bandets tillverkning)

Tillverkningsplats Stockholm
Tillverkare
Föremålsnummer 95877_SKOBOK
Tillhörande texter
Typ
Äldre inventarium