Foto: Bonnevier, Helena, Hallwylska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Visitkort från Paula Merz.

Tre visitkort från Paula Merz. Första kortet daterat 1926. Handskrift "....". Andra kortet daterat 1927. Handskrift "....". Tredje kortet daterat 1928. Handskrift "...".

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Visitkort
Kategori
  • Visitkort
  • 64. LXIV Arkiv
Datering 1926 – 1928

1926 - 1928

Tidigare ägare Merz, Paula
Föremålsnummer LXIV:I:L.b.c.599._HWY