Upphov: Hallwylska museet, Hallwylska museet/SHM (CC0) Detta verk är befriat från upphovsrättsrestriktioner och fritt att använda på alla sätt.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Taffelvåg

VÅG (hushålls-), s. k. taffelvåg, med VIKTSATS i ställ Av järn, gjuten, rödmålad, med guldbronserade ornament samt med lös skål av mässing. Stativet avlångt, med konturerade sidostycken i två avdelningar, vardera av dessa med yttre änden tvådelad, den nedåtvända delen som fot, den uppåtvända till anslag för vågbalkens tvärstycke; inre änden volutformigt uppsvängd, mellan dessa ändar på vartdera sidostycket en cylindrisk dosa, vari vågbalkens axel hänger på en s. k. egg. Ovanför vartdera av vågbalkens tvärstycken en på bredsidan liggande platt skena med i rät vinkel nedböjda ändar, från skenans mitt utgående inåt en liknande, på bredsidan liggande horisontal skena med inre änden nedböjd i rät vinkel från kanten samt med nedre änden framåtböjd och avslutad i en hake. Under vågbalken vid vardera änden en s. k. balansarm med i båge uppböjd mitt samt medelst rektangulära ramar kopplad vid vågbalken och hängande på s. k. eggar i mitten och vid vardera änden; ovanpå vågbalken vid vardera änden en rektangulär platta med fasade hörn, den ena större, med uppstående kant och avsedd för vikterna, ovanpå den andra ett kors av bandjärn med uppböjda ändar, avsedda till fäste för skålen; vid vardera av de horisontala skenorna under plattorna och fäst vid inneränden ett rakt uppstående, S-format ornament, på vars övre del en pil med spetsen inåtvänd; spetsarna utvisande vågens jämnviktsläge. Skål rund, med något skålig botten och snett uppstående kant med brädden avslutad i en utstående stav; vid ena kanten ett galler av rundstaviga trådar, med ändstolparna fastlödda vid skålbrädden. Höjd: 15 cm.; längd: 41,5 cm.; bredd: 17,2 cm. Skål, höjd: 5 cm.; diameter: 18,9 cm. Viktsats av tolv vikter: Av mässing, cylindriska, med tryckt knopp. Från 1 gr. till 5 hg. Vikterna infällda i en rektangulär klots av vitbok, med fasade överkanter. Höjd: 0,6-6,4 cm.; diameter: 0,7-4.2 cm. Träklots, höjd: 4,7 cm.; längd: 18,4 cm.; bredd: 7,7 cm.

Museum
Hallwylska museet
Föremålsbenämning
Våg med viktsats
Kategori
  • Köksredskap
  • 03. III Kökets och vinkällarens inventarier
Material
  • Järn
  • Mässing
Storlek
  • Höjd 5 cm (skål)
  • Höjd 15 cm
  • Bredd 17.2 cm
  • Diameter 18.9 cm (skål)
  • Längd 41.5 cm
Teknik
Gjutning
Föremålsnummer
III:I:H.q.01._HWY
Tillhörande texter
Typ
Äldre inventarium
Titel
VÅG (hushålls-), s. k. taffelvåg, med VIKTSATS i ställ.
Källa
Hallwylska samlingens katalogverk
Datum
1938
Text
Af järn, gjuten, rödmålad, med guldbronserade ornament samt med lös skål af mässing. Stativet aflångt, med konturerade sidostycken i två afdelningar, hvardera af dessa med yttre ändan tvådelad, den nedåtvända delen som fot, den uppåtvända till anslag för våg-balkens tvärstycke; inre ändan volutformigt uppsvängd, mellan dessa ändar å hvartdera sidostycket en cylindrisk dosa, hvari vågbalkens axel hänger på en s. k. egg. Ofvanför hvartdera af vågbalkens tvärstycken en på bredsidan liggande platt skena med i rät vinkel nedböjda ändar, från skenans midt utgående inåt en liknande, på bredsidan liggande horisontal skena med inre ändan nedböjd i rät vinkel från kanten samt med nedre ändan framåt-böjd och afslutad i en hake. Under vågbalken vid hvardera ändan en s. k. balansarm med i båge uppböjd midt samt medels rektangulära ramar kopplad vid vågbalken och hängande på s. k. eggar i midten och vid hvardera ändan; ofvanpå vågbalken vid hvardera ändan en rektangulär platta med fasade höm, den ena större, med uppstående kant och afsedd för vikterna, ofvanpå den andra ett kors af band järn med uppböjda ändar, af sedda till fäste för skålen; vid hvardera af de horisontala skenorna under plattorna och fäst vid innerändan ett rakt uppstående, S-formadt ornament, å hvars öfre del en pil med spetsen inåtvänd; spetsarna utvisande vågens jämn viktsläge. Skål rund, med något skålig botten och snedt uppstående kant med brädden afslutad i en utstående staf; vid ena kanten ett galler af rundstafviga trådar, med ändstolparna fastlödda vid skålbrädden. Å stativets långstycken i midten i relief: 3K3 Å vågbalkens ena sida, å ena ändan inslaget: å den andra i blyplatta inslaget (orig. V3): Under vågbalk och balansarmar inmejsladt: Höjd: 15 cm.; längd: 41.5 cm.; bredd: 17.2 cm. Skål, höjd: 5 cm.; diameter: 18.9 cm. Viktsats af tolf vikter: Af mässing, cylindriska, med tryckt knopp. Från 1 gr. till 5 hg. Vikterna infällda i en rektangulär klots af hvitbok, med fasade öfverkanter. Å hvarje vikt inslaget vikten jämte kröningsmärkena: ||p kronan: dessutom på knoppen och under bottnen å de tre större vikterna, å det senare stället tre gånger, å de öfriga en eller två. Höjd: 0.6—6.4 cm.; diameter: 0.7—4.2 cm. Träklots, höjd: 4.7 cm.; längd: 18.4 cm.; bredd: 7.7 cm.