Foto: SHM (CC0) Detta verk är befriat från upphovsrättsrestriktioner och fritt att använda på alla sätt.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Taffelvåg

VÅG (hushålls-), s. k. taffelvåg, med VIKTSATS i ställ Av järn, gjuten, rödmålad, med guldbronserade ornament samt med lös skål av mässing. Stativet avlångt, med konturerade sidostycken i två avdelningar, vardera av dessa med yttre änden tvådelad, den nedåtvända delen som fot, den uppåtvända till anslag för vågbalkens tvärstycke; inre änden volutformigt uppsvängd, mellan dessa ändar på vartdera sidostycket en cylindrisk dosa, vari vågbalkens axel hänger på en s. k. egg. Ovanför vartdera av vågbalkens tvärstycken en på bredsidan liggande platt skena med i rät vinkel nedböjda ändar, från skenans mitt utgående inåt en liknande, på bredsidan liggande horisontal skena med inre änden nedböjd i rät vinkel från kanten samt med nedre änden framåtböjd och avslutad i en hake. Under vågbalken vid vardera änden en s. k. balansarm med i båge uppböjd mitt samt medelst rektangulära ramar kopplad vid vågbalken och hängande på s. k. eggar i mitten och vid vardera änden; ovanpå vågbalken vid vardera änden en rektangulär platta med fasade hörn, den ena större, med uppstående kant och avsedd för vikterna, ovanpå den andra ett kors av bandjärn med uppböjda ändar, avsedda till fäste för skålen; vid vardera av de horisontala skenorna under plattorna och fäst vid inneränden ett rakt uppstående, S-format ornament, på vars övre del en pil med spetsen inåtvänd; spetsarna utvisande vågens jämnviktsläge. Skål rund, med något skålig botten och snett uppstående kant med brädden avslutad i en utstående stav; vid ena kanten ett galler av rundstaviga trådar, med ändstolparna fastlödda vid skålbrädden. Höjd: 15 cm.; längd: 41,5 cm.; bredd: 17,2 cm. Skål, höjd: 5 cm.; diameter: 18,9 cm. Viktsats av tolv vikter: Av mässing, cylindriska, med tryckt knopp. Från 1 gr. till 5 hg. Vikterna infällda i en rektangulär klots av vitbok, med fasade överkanter. Höjd: 0,6-6,4 cm.; diameter: 0,7-4.2 cm. Träklots, höjd: 4,7 cm.; längd: 18,4 cm.; bredd: 7,7 cm.

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Våg med viktsats
Kategori
  • Köksredskap
  • 03. III Kökets och vinkällarens inventarier
Material
  • Järn
  • Mässing
Storlek
  • Höjd 5 cm (skål)
  • Höjd 15 cm
  • Bredd 17.2 cm
  • Diameter 18.9 cm (skål)
  • Längd 41.5 cm
Teknik Gjutet
Föremålsnummer III:I:H.q.01._HWY