Föremål

Två röda lackstänger, avbrutna.

Troligen har bitarna utgjort en enda stång. Fyrkantigt tvärsnitt. Stämplar: På ena stångens långsida en rektangulär, krönt stämpel, vapensköld med lejon som sköldbärare och inskription "London". På kortsidan oval stämpel, ymnighetshorn fyllt med blommor (?). På den andra stångens kortsida oval stämpel med vidbrättad herrhatt.

Museum Livrustkammaren
Föremålsbenämning Lackstång
Kategori Övriga kontorstillbehör
Material Lack
Storlek Längd 72 mm, Längd 85 mm, Tjocklek 11 mm
Antal 2
Fysiska egenskaper Färg: Röd
Föremålsnummer 2796_LRK
Alternativt ID Nr 1867: 25:34