Föremål

Tal hållet vid Svenska Akademiens Offentliga Sammankomst den 20 December 1832, Andra Sekular-Dagen af Konung Gustaf Adolf den Stores Födelse. Af Akademiens dåvarande Direktör Grefve Gustaf Lagerbielke. Manuskript

Band av röd marokäng med guldornerad rygg. Hörnen dekorerade med tre kronor.

Museum Skoklosters slotts boksamling
Föremålsbenämning Bok
Kategori Böcker
Storlek Arkets vikning 4:o
Datering 1832
Tillverkare Lagerbielke, Gustaf (Författare)
Föremålsnummer 110277_SKOBOK