Foto: Bergensten, Jenny, Hallwylska museet/SHM (PDM) Upphovsrätten till detta verk har gått ut och är därmed fritt att använda på alla sätt. Ange gärna upphovsperson om denne är känd.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Fotografi. Johanniterordens härbärge i Jerusalem.

Johanniterordens härbärge i Jerusalem. Här bodde Wilhelmina och Walther von Hallwyl och Ida Uhse under sin vistelse i Jerusalem. Text på originalet: "8th Station/VIII Station". Detta refererar till Lidandets väg, där Jesus ska ha gått på dagen för korsfästelsen. Fotografierna LXVI:N.01.-180. kommer från resan till Palestina och Syrien som Wilhelmina och Walther von Hallwyl gjorde den 30 mars-27 april 1901. De lämnade Sverige den 5 november 1900 för Egypten, där de stannade till den 28 mars 1901, då de fortsatte till Palestina. Med på resan var Wilhelminas sällskapsdam, fröken Ida Uhse. Den 27 april fortsatte de till Turkiet och Mindre Asien. De mindre fotografierna (utom de från Samos) LXVI:N.90.-100. är tagna av Wilhelmina själv, under en resa till häst från Jerusalem till Damaskus 8-20 april 1901. Övriga fotografier är inköpta av Wilhelmina i Jerusalem, Damaskus och Beirut. Alla uppgifter kommer från Ida Uhses reseanteckningar.

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Fotografier
Kategori
  • Fotografier
  • 66. LXVI Fotografier från resor
Datering 1901 – 1901 (Senast 1901)
Tillverkningsplats Jerusalem
Tillverkare American Colony (Tillverkare)
Föremålsnummer LXVI:N.41._HWY