Föremål

Snapplåsbössa, 1800-t lås av Barbuti Sardinien 1600-t slut, pipa S:t Etienne ca 1820.

Åttsidig, slätborrad, pipa av stål, på kammaren S:t Etiennes kontrollstämpel (Stöckel nr 1424). Snapplås, av katalana-typ, med plant låsbleck av stål, baktill graverad dekor i form av voluter. Rak hane med lös överkäke med graverad dekor, ringformad käkskruv. Studel över hanfoten, med graverad volutdekor, utvändig slagfjäder, därnedanför graverat "Barbuti" (se Stöckel s.28). Batteri med graverade voluter på skärm nedanför fängpannan samt på eldstålets rygg och fot. Två låsskruvar. Helstock av trä med kolv av franskliknande typ. Kolven täckt av genombruten stålplåt med graverad bladdekor. Bakplåt av stål. På kolvryggen en stålskena med parallella räfflor. På framstockens bakre del ett brett graverat stålbleck med yttäckande rankdekor. Näsband och överrörka i ett stycke med liknande dekor. Vid kammaren ett smalt stålband med graverad dekor på den breda undersidan. Rak varbygel av stål med inlagda mässingsplattor med graverad dekor. Framför varbygeln en smal mässingsspång. Tillbehör: Laddstock av stål.

Upphov: Livrustkammaren, Livrustkammaren/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Museum
Livrustkammaren
Föremålsbenämning
Snapplåsbössa
Kategori
Bössor
Material
 • Trä
 • Stål
 • Mässing
Storlek
 • Vikt 2570 g
 • kaliber 11 mm
 • Längd 1390 mm (pipa)
 • Längd 1695 mm
Teknik
 • Genombrytning
 • Gravering
Antal
1
Datering
 • 1680 – 1699
 • 1675-01-01 – 1700-01-01

1600-talets slut

Tillverkningsplats
Tillverkare
Barbuti (Tillverkare)
Tidigare ägare
Inskription
Signatur/Påskrift: Barbuti
Föremålsnummer
7678_LRK
Andra nummer
Nr 1867: 4432
Litteratur
 • Firearms of the Royal Armouries I, Drejholt, 1996, katalog: KXIII: 1 (Drejholt, Nils)
 • Vägledning för besökande 1921, Livrustkammaren och därmed förenade samlingar, katalog: 1038
 • Underdånig berättelse angående emottagandet för statens räkning af de utaf Hans Maj;t konung Carl XV till staten testamenterade samlingar af konstverk, vapen och andra föremål : Afgifven den 14 aug. 1873 af t.f. intendenten vid Nationalmuseum., Sander, 1873 (Sander, Nils Fredrik)
 • Hans Majestät Konung Carl XV:s vapensamling. I Orientaliska samlingen; II . Vesterländska samlingen. Collection d'Armes de sa Majesté le Roi Charles XV. I Section Orientale. II Section Occidentale, Karl XV
 • Firearms of the Royal Armouries I, Drejholt, 1996, katalog: KXIII: 1 (Drejholt, Nils)