Föremål

Thet hälsosamste rådet i lijfstijden christeligen fattat, på döds-sängen saligen practicerat ... aff then hög-wälbohrne grefven ... Gustav Adolph De la Gardie ... Anno 1695 den 20 october uti Kongl. Riddareholms. kyrkia... förmedelst en christelig lijk-sermon ... förklarat aff M. Johanne Vultejo, Stockholm, tryckt uti kongl. booktryckeriet, hoos sal. Wankijfs änckia.

Band m. pärmar av marmorerat papper, rygg och hörn av pergament. Pärmfyllnad: trä.

Föremålsbenämning Bok
Kategori Böcker
Storlek Arkets vikning fol.
Datering 1696, 1700 (1696; 1700 (bandets tillverkning); 1696 (tryckår))
Tillverkningsplats Stockholm
Tillverkare Wankijfs änka (Tryckare), Vultejus, Johannes (Författare)
Avbildad Gustaf Adolf De la Gardie
Föremålsnummer 109325_SKOBOK