Foto: Schmidt, Göran, Livrustkammaren/SHM (CC0) Detta verk är befriat från upphovsrättsrestriktioner och fritt att använda på alla sätt.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

riksvapen Sverige-Norge

Rund sköld med rund hjärtsköld. Hjärtskölden är kluven. Det högra fältet vasavapnet, medan det vänstra fältet i sitt övre del en på en åskvigg sittande vänster vänd krönt örn med utslagna vingar och i undre hälften en höjd bro. Huvudskölden är medelst ett smalt, utböjt gaffelkors delad av Sverige, Norge och folkungaätten. Okrönta lejon i de båda sistnämnda fälten. Stommen är gjord av trä. Framsidan är överklädd med två tyglager, underst ett glest linne och därpå klistrat ett gult siden. Sidenet är 10 mm synligt från baksidan i detta är snören fästa vilka löper till mitten och där virad runt 5 st ej fullt nerslagna spikar. Framsidan: I det gula sidenet är bottenbroderiet av guldlan och guldlantråd nedsytt med gult silke i läggsöm. Applikationer i form av gaffelkors av guldlan, lejon av guldlantråd med manar av spiralvriden silverlan. Hjärtskölden en applikation med motiv av guldlantråd, guldlan och kantiljer. Vävt band löper runt om cirkelns omkrets. Kunglig krona med bottentyg i linne är formad i relief och stärkt med ett bindemedel. På linnet är ett bottenbroderi av guldlan och guldlantråd. På kronringenbotten bildar läggsömmen ett spetsmönster. Därpå pärlmönster av guldlan. Från kronringen utgår 5 spetsformer vilka slutar i var sin pärla av guldlan, omgiven av ett bladornament i plattsöm. Fem synliga byglar i läggsöm kantade med guldlan och längs med byglarnas mitt pärlformer med guldlan. Där byglarna förenas, riksäpplet avspända guldlantrådar och kors i guldlan. Foder saknas. Palmkvistar ombundna med rosett, reliefbroderi av guldlantråd nedsydda med läggsöm i diagonalmönster.

Museum Livrustkammaren
Föremålsbenämning Vapensköld
Kategori Övriga vapensköldar
Material Trä, Linne, Siden, Guldtråd, Silvertråd
Storlek Diameter 470 mm (sköld), Bredd 280 mm (krona), Höjd 190 mm (krona)
Teknik Broderi
Antal 3
Datering 1818 – 1844 (1818-1844)
Tillverkare Riksmarskalksämbetet (Förmedlare)
Tidigare ägare Givare: Oscar II av Sverige-Norge
Avbildad Karl XIV Johan av Sverige-Norge
Inskription Dekor: riksvapen Sverige-Norge
Fysiska egenskaper Färg: Gul
Föremålsnummer 6039_LRK
Alternativt ID Nr 1867: 5630:14