Föremål

Rapporter

1885:7 R - Rapporter från: Ljusne sågverk (kassarapporter) Norr Ljusne Jernverk (kassarapport, rapporter av ankomst av malm, kalksten och kvarts)

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Affärshandlingar
Kategori 64. LXIV Arkiv
Datering 1885
Föremålsnummer LXIV:II:A.a.108._HWY