Föremål

Epitome de la vida, y hechos del invicto emperador Carlos V... Por don Jvan Antonio de Vera y Figveroa, ... Conforme la impression de Madrid. En Bruselas. Por Francisco Foppens, impressor, y Mercader de libros. MDCLVI...

Band av stänkmålad pergament m. guldtr. dekor, rygg. Röd- och brunstänkt snitt.

Museum Skoklosters slotts boksamling
Föremålsbenämning Bok
Kategori Böcker
Storlek Arkets vikning 4:o
Datering 1656, 1600 (1656; 1600 (bandets tillverkning); 1656 (tryckår))
Tillverkningsplats Bryssel
Tillverkare Vera y Figueroa, Juan Antonio de (Författare), Titianus (Konstnär), Jode, Iode, Pieter de (Gravör), Foppens, François (Förläggare)
Föremålsnummer 108831_SKOBOK