Föremål

St. Jacobs minne, eller historisk berättelse om St. Jacobs och Johannis föramling i Stockholm...Förra stycket...Stockholm, tryckt hos Wennberg och Nordström, år 1771.

Sprängd kalv rygg och hörn. Guldtr. dekor rygg. Svartstänkt brunt papper. Blåstänkt snitt.

Museum Skoklosters slotts boksamling
Föremålsbenämning Bok
Kategori Böcker
Storlek Arkets vikning 4:o
Datering 1771, 1700 (1771; 1700 (bandets tillverkning); 1771 (tryckår))
Tillverkningsplats Stockholm
Tillverkare Wittingh, Fred. L. (Författare), Wennberg & Nordström (Tryckare), Arkelius, F (Konstnär)
Föremålsnummer 109133_SKOBOK