Upphov: Bonnevier, Helena, Hallwylska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Visitkort från Renee Philippe.

Fem visitkort från Renee Philippe. Första kortet är utan datum. Handskrift "...". Andra kortet daterat 11.12.1924. Handskrift "...". Tredje kortet daterat 1926. Fjärde kortet daterat 1929. Handskrift "...". Femte kortet daterat 1929. Handskrift "...".

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Visitkort
Kategori
  • Visitkort
  • 64. LXIV Arkiv
Datering 1924 – 1929

1924 - 1929

Tidigare ägare Philippe, Renee
Föremålsnummer LXIV:I:L.b.c.672._HWY