Föremål

Visitkort från Major Einar Adlerstråhle och Fru Märta född Oelreich.

Ett visitkort från Major Einar Adlerstråhle och Fru Märta, född Oelreich, daterat 1921, vikt i övre vänstra hörnet. Adress (nedre högra hörnet) Sturegatan 58 B. 1 tr.

Upphov: Bonnevier, Helena, Hallwylska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Museum
Hallwylska museet
Föremålsbenämning
Visitkort
Kategori
  • Visitkort
  • 64. LXIV Arkiv
Datering
1921
Tidigare ägare
Föremålsnummer
LXIV:I:L.b.c.10._HWY