Föremål

Lastningsorder, Verifikationer, Växelkurser, Dybeck

1870:6 R-W - Trälastningsorder - Verifikationer till Dybecks gårdar - Växelkurser

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Affärshandlingar
Kategori 64. LXIV Arkiv
Datering 1870
Föremålsnummer LXIV:II:A.a.06._HWY