Föremål

Kniv

Museum
Historiska museet
Föremålsbenämning
  • Kniv
  • Skaft
Kategori
  • Hantverk och redskap
  • Arkeologisk samling
Material
Trä
Antal
1
Datering
500 f.Kr. – 1100
Tidsperiod
Järnålder
Föremålsnummer
1090528_HST
Andra nummer
Undernummer: I:6
Förvärvsnummer
Omnämns i katalog
Förvärvsdatum
1895
Fyndplats
Arkeologisk kontext
Undersökare