Föremål

Kaarte vande Buyckflooter, Broecker ende Belmer Meeren in Waterland. [Ingår i Joan Blaeu, Atlas Maior, vol. 4. Amsterdam, 1662]

Fyra delkartor: a. Överst. [Gemeten door M.r SNBoonacker] b. Infälld i nedre högra hörnet av karta a. [Kaerte Van Waterland] c.Nederst till vänster. [Carte Van De Purmer] [Gemeten ende getekent, door M.r Luycas Ianss Sinck. Anno 1622] d. Nederst till höger. [Byllemer-Meer] [C.D. de Ry. 1626]

Föremålsbenämning geografi
Kategori Böcker
Storlek Arkets vikning fol.
Datering 1662
Tillverkningsplats Amsterdam
Tillverkare Blaeu, Joan (Utgivare)
Föremålsnummer 110510_SKOBOK