Föremål

Brev inkommande, Certepartier, Cirkulär

1903:4 B - C - Brev inkommande: P - Ö - Certepartier - Cirkulär

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Affärshandlingar
Kategori
  • Officiella brev
  • 64. LXIV Arkiv
Datering 1903
Föremålsnummer LXIV:II:A.a.273._HWY