Föremål

Värja, sammansatt av ursprungligen ej samhörande delar. Knapp Tyskland 1600-talet. Pareranordning Sverige c 1700(?). Klingan Sachsen 1700-talets början.

Fäste av stål. Knapp formad som en mjukt stympad kon, ornerad med påslagna silver-ornament: fyra stående ovala fält, varemellan S-formigt slingrande rankor, delvis smyckade med blad, upptill och nedtill fyra liggande rundovala släta mindre fält. Pareranordning av samma utformning som den hos den svenska kommissvärjan av 1685 års modell, parerstången baktill har dock böjts något nedåt. Pareranordningen är grovt ytbehandlad och utan ornering. Kavellindning av två parter tvinnad mässings-tråd, omväxlande med tunna släta mässingstrådar, upptill och nedtill en flätad krans av tvinnad tunn mässingstråd. Klinga rak, tvåeggad, med ett c.130 mm långt flackslipat basparti, därefter slipad ned två jämnbreda skär, varemellan en längsgående hålkäl. På baspartiets utsida upptill ett (delvis bortnött) stort etsat monogram under kunglig krona. Av mono-grammets vänstra del läses till vänster A (sannolikt ursprungligen åtföljt till höger av R: Augustus Rex Poloniae). Nedtill ett inslaget märke med kurfurstendömet Sachsens korsade svärd.

Museum
Livrustkammaren
Föremålsbenämning
Värja
Kategori
Värjor
Storlek
 • Höjd 54 mm
 • Längd 1048 mm
 • Bredd 154 mm
 • Längd 895 mm (klinga)
 • Bredd 35 mm (klinga)
Antal
1
Datering
 • 1600
 • 1600-01-01 – 1725-01-01

1600-1700-tal

Tillverkningsplats
Tidigare ägare
Föremålsnummer
12595_LRK
Andra nummer
Nr 1867: 5394
Litteratur
 • White arms of the Royal Armoury. Ex. A, B, Nordström, 1984, katalog: 70
 • Underdånig berättelse angående emottagandet för statens räkning af de utaf Hans Maj;t konung Carl XV till staten testamenterade samlingar af konstverk, vapen och andra föremål : Afgifven den 14 aug. 1873 af t.f. intendenten vid Nationalmuseum., Sander, 1873 (Sander, Nils Fredrik)
 • White arms of the Royal Armoury. Ex. A, B, Nordström, 1984, katalog: 70
 • White arms of the Royal Armoury., Nordström, 1984, katalog: 70
 • White arms of the Royal Armoury., Nordström, 1984, katalog: 70