Föremål

Bibliska Chrönika, Thet är: att Propheternas och Apostlanas (sic) Böker, them wij kalla gamble och nya Testamentet, äre GUDZ sanfärdige Ord...åhr 1614. uthsatt aff Tyskan in på wårt Swenska Tungomåhl, aff Andrea

Museum Skoklosters slotts boksamling
Föremålsbenämning Bok
Kategori Böcker
Storlek Arkets vikning 8:o
Datering 1676
Tillverkningsplats Visingsborg
Tillverkare Kankel, Johann (Tryckare)
Föremålsnummer 111061_SKOBOK