Föremål

En konungs och regents christeliga rådh och estats-man, widh kongl. maij:tz fordom högtbetrodde mans, råds och drotzetz, general justitiæ directors, öfwer Swerige, Finland och thes vnderliggiande provincier; så ock Vpsala academiæ cancellers ... Magnus Gabriel De la Gardies dyra lekamens myckit prydelige begrafning, vthi kongl. may:tz kongl. may:tz så ock förstlige, grefwelige och andra högre och lägre ståndz-personers, samt wid then tiden på rijksdagen församlade Sweriges rijkes ständers, nådige, högansenlige och hugnelige närwaro, vthi kongl. Riddareholms kyrckia, genom Gudz nåde förestäldt, anno 1686 den 26 september af Johanne Vultejo ... Stockholm, tryckt af Henr. C. Merckell, kongl. boktryckare vthi stor-förstendömet Finland åhr 1716.

Band m. pärmar av marmorerat papper, rygg och hörn av pergament. Pärmfyllnad: trä.

Museum Skoklosters slotts boksamling
Föremålsbenämning Bok
Kategori Böcker
Storlek Arkets vikning fol.
Datering 1716, 1700 (1716; 1700 (bandets tillverkning); 1716 (tryckår))
Tillverkningsplats Stockholm
Tillverkare Merckell, Henric Christoph (Tryckare), Tammelin, Lars (Utgivare), Vultejus, Johannes (Författare)
Avbildad De la Gardie, Magnus Gabriel
Föremålsnummer 109321_SKOBOK