Foto: Bonnevier, Helena, Hallwylska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Visitkort från greve Carl Gustaf Lewenhaupt och Fru Lewenhaupt.

Sjutton visitkort från greve Carl Gustaf Lewenhaupt och Fru Lewenhaupt. Första kortet är utan datum, vikt i högra sidan. Adress (nedre högra hörnet) Fredrikhovsgatan 4. Andra kortet är utan datum, vikt i högra sidan.Tredje kortet daterat 1916, vikt i högra sidan. Fjärde kortet daterat 1916, vikt i högra sidan. Femte kortet daterat 1917, vikt i högra sidan. Sjätte kortet daterat 1918. Sjunde kortet daterat 1918. Bara Carl Gustaf namnet står på kortet. Åttonde kortet daterat 1919, vikt i högra sidan. Nionde kortet daterat 1920 samt sorgkant. Tionde kortet daterat 1921 samt sorgkant. Handskrift "Vördsamt och varmt deltagande". Elfte kortet daterat 1922, vikt i högra sidan. Tolfte kortet daterat 1923, vikt i högra sidan. Trettonde kortet daterat 1924, vikt i högra sidan. Fjortonde kortet daterat 1925, vikt i högra sidan. Femtonde kortet daterat 1925, vikt i högra sidan. Sextonde kortet daterat 1927, vikt i högra sidan. Sjuttonde kortet daterat 1930, vikt i högra sidan.

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Visitkort
Kategori
  • Visitkort
  • 64. LXIV Arkiv
Datering 1916 – 1930

1916 - 1930

Föremålsnummer LXIV:I:L.b.c.530._HWY