Upphov: SHM (CC0) Detta verk är befriat från upphovsrättsrestriktioner och fritt att använda på alla sätt.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Paraply

PARAPLY med överdrag Käpp av rödbok, krycka av horn, ställning av stål, överklädsel av siden. Käpp rundstavig, nästan jämngrov samt brunbetsad och polerad. Krycka av ljusgrått horn, bågformig samt avsmalnande utåt Ställning med svartlackerade s.k. paragonspröt, åtta långa för överklädsel och åtta kortare s.k. gaffelspröt för spänning. Doppsko av järn med tjock botten. Överklädsel av svart fyrskaftat siden i åtta kilformiga våder med stadkant samt kantbård. Längd: 92 cm. Paraply uppspänt diameter: 1,08 m. Engelsk tillverkning. Överdrag: Av siden som överklädseln, upptill med sprund, linning och tryckknäppe, nedtill med skyddsplåt. Längd: 65 cm. Inköpt av Walther von Hallwyl omkring 1900 hos John Sörman, magasin för engelska och franska varor, Stockholm

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Paraply
Kategori
  • Paraplyn
  • 24. XXIV Föremål till famlijens personliga bruk
Material
  • Rödbok
  • Horn
  • Stål
  • Siden
Storlek
  • Längd 65 cm (överdrag)
  • Längd 92 cm
  • Diameter 108 cm
Tillverkningsplats England
Tidigare ägare Sörman, John
Föremålsnummer XXIV:I:B.b.03._HWY
Tillhörande texter
Typ
Äldre inventarium
Datum
1937
Titel
PARAPLY med öfverdrag. (Kapprummet.)
Text
Käpp af rödbok, krycka af horn, ställning af stål, öfverklädsel af siden. Käpp rundstafvig, nästan jämngrof samt brunbetsad och polerad; krycka af ljusgrått horn, bågformig samt afsmalnande utåt; mellan krycka och käpp ett kort mellanstycke af palmrör med fyra leder, utanpå skarfven mellan krycka och mellanstycke en holk af för-gylldt silfver; å mellanstycket en hållare för spröten, s. k. klocka, bestående af en något skjut-bar förgylld bred ring. Ställning med svartlackerade s. k. paragonspröt, åtta långa för öfverklädseln och åtta kortare s. k. gaffelspröt för spänningen. De långa spröten med inre ändarna fästa vid en på käppen ett stycke från toppen påträdd mässingsring, s. k. krona; sprötens yttre ändar med s. k. nabbar, bestående af en platt utvidgning, hvari ett rundt hål, ytterst en liten knopp; gaffelsprötens ytterändar fästa vid de långa sprötens midt samt ledade vid dessa på en nit; inre ändarna ledade vid en s. k. löpare, bestående af en på käppen påträdd cylindrisk hylsa af svartlackerad mässing, å dennas öfre ända en utstående ring, hvari spröten äro fästa; i löparen en aflång öppning för en i käppen infälld platt mässingsfjäder, längre upp en dylik fjäder, hvilken fasthåller löparen, då ställningen spännes, därofvanför två stift som stopp för löparen. Doppsko af järn, med tjock botten. Öfverklädsel af svart fyrskaftadt siden i åtta kilformiga våder med stadkant samt kant-bård. Ofvanför öfverklädseln en s. k. skyddsplåt. Hållarband med ena ändan fäst vid sidenet medels en knapp, å den fria ändan en platt ring, afsedd att kopplas på knappen, då paraplyet är hopfälldt. Å ett af spröten i svart mot hvit botten: Å löparen inslaget: Å holk och klocka mästarstämpel (orig. %): Längd: 92 cm. Paraply, uppspändt, diameter: 1.08 m. Engelsk tillverkning. Öfverdrag: Af siden som öfverklädseln, upptill med sprund, linning och tryckknäppe, nedtill med skyddsplåt. Längd: 65 cm. Anm. Trasigt på flere ställen. Inköpt af Walther von Hallwyl omkring 1900 hos John Sörman, magasin för engelska och franska varor, Regeringsgatan, 4, Stockholm. Pris: Kr. 26.