Foto: SHM (CC0) Detta verk är befriat från upphovsrättsrestriktioner och fritt att använda på alla sätt.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Bägare

BÄGARE (Ringbecher). Av omvänd konisk form med vilstformigt utstående fot. Bottnen lågt koniskt upphöjd, bildad av ett pålagdt stycke med åtta över foten uppvikna tungor. På bottens utsida, i mitten, brottyta efter punteln. På bräddens utsida tre pålagda byglar, i varje en något ojämn lös ring, bildad av en hopböjd tråd av glasmassa. Massan blåaktig. Höjd: 10 -10,5 cm, diameter: 7,4 cm. Fot, diameter: 6 cm.

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Glas m.m.
Kategori Glas, koppar och muggar, 53. LIII Glas
Datering 1600 – 1699 (1600-tal)
Föremålsnummer LIII:I:D.a.a.02._HWY