Upphov: Bonnevier, Helena, Hallwylska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Visitkort från von Rosenberg, Ausserordentlicher gesandter und bevollmächtigter minister des Deutschen Reiches.

Sju visitkort från Friedrich von Rosenberg, Ausserordentlicher gesandter und bevollmächtigter minister des Deutschen Reiches. Första kortet daterat 1924, vikt i övre högra hörnet. Adress (nedre högra hörnet) Stockholm, (nedre vänstra hörnet) Hovslagaregatan 2. Andra kortet daterat 1925, vikt i övre högra hörnet. Tredje kortet daterat 1925, vikt i övre högra hörnet. Fjärde kortet daterat 1925, vikt i övre högra hörnet. Femte kortet daterat 1927, vikt i övre högra hörnet. Sjätte kortet daterat 1927, vikt i övre högra hörnet. Sjunde kortet daterat 1927.

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Visitkort
Kategori
  • Visitkort
  • 64. LXIV Arkiv
Datering 1924 – 1927

1924 - 1927

Tidigare ägare Rosenberg, Frederic von
Föremålsnummer LXIV:I:L.b.c.731._HWY