Foto: SHM (CC0) Detta verk är befriat från upphovsrättsrestriktioner och fritt att använda på alla sätt.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Kaffekvarn

KAFFEKVARN Av järn, gjuten, brunmålad. Snäckhuset koniskt utskjutande åt framsidan samt med radiellt räfflad insida; snäckhjulet kupigt och radiellt räfflat samt fäst på en genom snäckhuset gående axel, på vars ytterände en vev med S-formad arm med ett i rät vinkel rakt utstående handtag av björk, svarvat och spolformigt samt fäst på en genom detta gående tånge; veven fäst vid axeln medelst en från ytteränden gående skruv. Snäckhusets baksida plan, i dennas mitt en rakt utstående ställskruv (för inställning till grövre och finare malning); i skruvens ytterände en gjuten konturerad ögla. Ovanpå snäckhuset en nedåt avsmalnande fyrsidig tratt (s. k. skruv) med rödmålad insida. Från snäckhusets nedre kant utgående nedåt en ställning, varmed kvarnen fastsättes vid ett bord eller en bänk samt bestående av ett vinkelformigt grovt fyrsidigt stycke, i vars nedre ände en skruv med konturerad ögla, på övre änden en på skruven rörlig rund gripplatta; på vinkelstyckets övre ände en rakt utstående platt tunga, till stöd ovanpå bordet; på vinkelstyckets framsida en öppning, varigenom det malda kaffet utfaller i ett på en rundstavig hake under öppningen hängande kärl. Höjd: 22,2 cm.; bredd: 13,5 cm. Vevarm, längd: 15,1 cm. Svensk tillverkning; Husqvarna Vapenfabriks AB.

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Kaffekvarn
Kategori
  • Köksredskap
  • 03. III Kökets och vinkällarens inventarier
Material Järn
Storlek
  • Bredd 13.5 cm
  • Längd 15.1 cm (vevarm)
  • Höjd 22.2 cm
Teknik Gjutet
Tillverkningsplats Sverige
Föremålsnummer III:I:C.n.03._HWY