Föremål

The tre yppersta ertz-narrar uti hela werden, utur många dåracktige händelser samman sökte... Stockholm, tryckt och finnes til kiöps hos Burchardi.

Band av sprängd kalv m. blindtr. dekor, rygg. Verktyg: rullar. Pärmfyllnad: papp.

Museum Skoklosters slotts boksamling
Föremålsbenämning Bok
Kategori Böcker
Storlek Arkets vikning 12:o
Datering 1697, 1600 (1697; 1600 (bandets tillverkning); 1697 (tryckår))
Tillverkningsplats Stockholm
Tillverkare Weise, Christian (Författare), Burchardi (Tryckare), Burchardi (Förläggare)
Föremålsnummer 108771_SKOBOK