Foto: Schmidt, Göran, Livrustkammaren/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Hedersvärja Georg Thurkle

Fäste av förgyllt silver med snidad och ciselerad dekor. Vasformig knapp, tillplattad från sidorna med fyra trofégrupper, en på var sida. Rund nitknapp på profilerad hals. Knappens hals med två från varandra vända bladbårder. Den bakre parerstången nedåtböjd och något utåtsvängd, den främre övergår i handbygeln som är intappad i knappen. Runt parerstången och handbygelns slingrar sig en eklövsranka. Krysset med på båda sidor oval medaljong med snidad dekor föreställande människa som brottas med ett lejon. Från krysset två utåt riktade kanoner på lavetter i friskulptur. Oval genombruten parerplåt med kannelerad kant om vilken ett band är lindat. Genombrytningarna i form av solfjäderformigt ordnade halva ovaler med den runda delen i centrum och den yttre kanten på varje oval uppdelad i två konkava bågar. Varje fält med en trofégrupp. På parerplåtens inre undersida tre stämplar (silver-) " GT, manshuvud, lejon " (G otydligt, stämplar King's head, lion passant), på handbygeln vid fästet fyra stämplar: King's head, lion passant, crowned leopard's head, årsbokstav T. Kavel av förgyllt silver med spiralgående räfflor, i räfflorna graverad bladranka. Klinga rak, tvåeggad med mötande jämnbreda skär med etsad, blånerad och förgylld dekor i hela sin längd. På utsidan närmast basen ett rektangulärt förgyllt fält därefter ett förgyllt fält med blad och rankor samt i stålet utsparade blad och rankor, bladguirland, blankpolerad trofégrupp samt text: " PRESENTED to MAJOR. J. ELERS by the Undersigned IN the Name of their NUMEROUS CONSTITUENTS, and themselves as a TESTIMONY of their great RESPECT & SINCERE GRATITUDE for his ABLE & ZEALOUS CONDUCT as superintendent of MAGAZINES, containing the CARGOES of SUNDRY VESSELS, condemned at CARLSHAM & DELIVERED to OUR ORDERS by HIS MAJESTY the KING OF SWEDEN. A. D. 1812 ISAAC ALDEBERT, JOHN ATKINS JUN " därefter förgyllt bladornament, oval med etsad kvinnofigur (Hoppet, utsparad mot blånerad botten) därefter förgylld ranka och blånerad ranka. Insidan vid basen rektangulärt, förgyllt fält med bladdekor, tvärgående förgyllt bandornament. Stiliserad blomma omgiven av blånat halvcirkelformad band, förgyllt flikigt bladornament, längsgående förgyllt band med bladranka. Spetsoval medaljong med etsad kvinnofigur, förgylld bladranka, trofégrupp, krigare med lans och sköld, bladranka därefter förgylld bladranka, spetsoval med etsad kvinnofigur hållande svärd och vågskål (Justitia) därefter förgylld bladranka och blånad bladranka.

Museum Livrustkammaren
Föremålsbenämning Värja
Kategori Värjor
Material Silver, Stål
Storlek Längd 807 mm (klinga), Bredd 21 mm (klinga)
Teknik ciselering, Förgyllning, Etsning, Blånering
Antal 1
Datering 1814, 1814-01-01 – 1814-12-31
Tillverkningsplats Storbritannien, London
Tillverkare Adelbert, Isaac (Påskrift), Atkins jr, John (Påskrift), Thurkle, George Moses (Tillverkare)
Tidigare ägare Ägare: Elers, J, Ägare: Dreger, Max, Ägare: Hammer, Christian, Ägare: Jakobsson, Theodor, Ägare: Jakobsson, Marianne, Givare: Livrustkammarstiftelsen
Inskription Dekor: kanoner på lavett, Dekor: kvinna m svärd o vågskål (Justitia), Dekor: krigare m lans o sköld, Dekor: kvinna, Dekor: trofégrupp, Dekor: lejon, Dekor: trofégrupper, Dekor: Herkules och lejonet?, Dekor: manshuvud, Signatur/Påskrift: ...ISAAC ADELBERT JOHN ATKINS JUN.R, Signatur/Påskrift: PRESENTED TO MAJOR J.ELERS by the Undersigned IN, Signatur/Påskrift: G T
Föremålsnummer 5580_LRK
Alternativt ID Nr 1867: 54:2