Foto: Jens Mohr, Livrustkammaren/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

slag-exflintlåsbössa - G Nystrand

Rund, slätborrad pipa av brunerat stål med siktbana längs pipans ovansida, baskylhake baktill,tändhattssnäcka vid pipans h. sida. Vid mynningen en stödklack för laddstocken på pipans undersida, tvåfastlödda, rörformiga rörkor på rektangulära fästplattor, på den bakre en rembygel. Vid pipbasen en låg vulst på pipans ovansida. . På kammarn en lång, graverad text:"Hwad Jag sÿftar Uppå Jag hastigt // dödar ock Fäller Intet ünd slippa kan // Ähr Krutet ock fryten(?)man snäller hwad Jag sÿftar üppå det måste strax // stüpa och Falla Brådöd ähr mitt namn // så plägar min herre mig kalla". Riktmedel: Siktränna och löst sikte på ring runt pipan, spetsoval, skålad siktplatta med skålad siktränna längs mitten, balusterformiga spetsar i vardera änden. Långt stolpkorn av silver Fästning: Pipan fästmed baskylhaken, baskylbladet med krysskruv. Flintlås ändrat till slaglås, plant låsbleck med något fasade kanter, graverad kantlinje, vid bakspetsen övergående i en böljande linje samt blad och ett ekollon-liknande föremål. Framför hanen graveradsignatur: "Gmd NYSTRAND". Hane med nätskuret tumgrepp, harmynt slaghuvud. Länk nöt slagfjäder. Låset fäst med två låsskruvar. Halvstock av valnöt(?), provinstillverkad med pistolgrepp och nätskuren kolvhals och framstock, inskuren repstavsbård runt låset och sidblecksplattan (låsformig). Liten kolvlåda med lock av stockens trä,inskurna bladornamnet. Näsband av horn, övriga beslag av graverat stål. Bakpllåt med liten flik på kolvryggen, graverad kantbård i form av bladstav. Svagt s-formigt svängt sidbleck enbart mellanlåsskruvarna, graverad kantlinje samt blad vid skruvarna. Varbygel med bred platta,, graverad dekor iform av båge, pil och pilkoger lagda i kors över blommor. Fasetterad framstolpe och kluven bakre stolpe,främre armen konturerade och graverad i form av en urna på piedestal, bakre armen slät och går över kolvhalsen till kolvens undersida, där iskruvat den bakre rembygeln. På kolvhalsen en rund silverplatta med pärlstavskantbård och relieftext: "M.A. // VON // UNGERN // 1825". Vid varbygeln på låssidanstämplat i stocken "C. SUNDLÖF". I kolvlådan lapp, stämplad på ena sidan: "JÄGMÄSTAREN // E.G:SON HJORT //RÅSTORP // KISA", på den andra skrivet med bläck:" N:o 40 // Brådöd // se katalogen sid.33". Tillbehör: Laddstock av svartbetsat trä, l: 780 mm, skodd med horn.

Museum Livrustkammaren
Föremålsbenämning Slagexflintlåsbössa
Kategori Bössor
Material Stål, Silver, Trä
Storlek Längd 800 mm (pipa)
Teknik Brunering, gravering, Prägling, Nätskärning
Antal 1
Datering 1800 (1800 cirka (?))
Tillverkare Nystrand, Gudmund (Tillverkare), Sundlöf, C (Påskrift)
Tidigare ägare Ägare: Hjort, Erik G:son, Ägare: Ungern-Sternberg, Mattias Alexander von
Inskription Dekor: båge o pilkoger, Dekor: ekollon
Föremålsnummer 16021_LRK
Alternativt ID Nr 1867: 23:19