Föremål

Trädbit

Tillhörande lapp: Ett stycke af den Poppel bredwid hwilken Fät Marskalken Johan Banér anordnade slaget wid Wittstock d. 4 October 1632 - uti hwilken Swenskarne segrade öfwer de Kejserliga och Sachsiska härarne, och till följe af hwilken Seger det blef en möjlighet för Swenskarne att tillhålla sig i Tyskland, och fortsätta kriget efter det olyckliga Slaget wid Nördlingen. Lemnat till Skokloster Samlingarne af Friherre Banér på Sjöö. 1837.

Museum Skoklosters slott
Föremålsbenämning Souvenir
Material Poppel
Storlek Längd 155 mm
Antal 1
Tidigare ägare Givare: Banér, Johan
Föremålsnummer 3306_SKO