Föremål

Certepartier, Cirkulär, Konossement, Räkningar, Mottagningslappar

1881:5 C-M - Certepartier: Fullgjorde trävaru Malm och kalksten "Onkel Adam" Tackjärn - Cirkulär - Konossement: Avgående Ankommande Malm och kalksten Tackjärn - Leveringsräkningar - Mottagningslappar

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Affärshandlingar
Kategori 64. LXIV Arkiv
Datering 1881
Föremålsnummer LXIV:II:A.a.72._HWY