Föremål

...Methodvs Vniversi Ivris Civilis Absolutissima... Denvo... recognita... & aucta. Lvgdvni, Apud Hæredes Gvlielmi Rovillii... MDXCI.

Svinskinnsband m. guldtr. och blindtr. dekor rygg och pärmens hörn och mitt. Verktyg: småst. Pärmfyllnad: papp. Knytband av skinn. Blått snitt. Kolofon finns

Föremålsbenämning Bok
Kategori Böcker
Storlek Arkets vikning fol.
Datering 1591, 1500 (1591; 1500 (bandets tillverkning); 1591 (tryckår))
Tillverkningsplats Lyon
Tillverkare Vigelius, Nicolaus (Författare), Rouille, Guillaume (Tryckare)
Föremålsnummer 109002_SKOBOK