Upphov: Bonnevier, Helena, Hallwylska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Visitkort från kammarherre och fru Weidenhielm.

Tolv visitkort från Kammarherre Christer August Weidenhielm och Fru Weidenhielm. Första kortet är utan datum, vikt i övre högra hörnet. Andra kortet är utan datum, vikt i övre högra hörnet. Tredje kortet daterat 1916, vikt i övre högra hörnet. Fjärde kortet daterat 1916, vikt i övre högra hörnet. Femte kortet daterat 1917, vikt i övre högra hörnet. Sjätte kortet daterat 1918, vikt i övre högra hörnet. Sjunde kortet daterat 1919, vikt i övre högra hörnet. Åttonde kortet daterat 1920, vikt i övre högra hörnet. Nionde kortet daterat 1921. Handskrift "....". Tionde kortet daterat 1921, vikt i övre högra hörnet. Elfte kortet daterat 1923, vikt i övre högra hörnet. Tolfte kortet daterat 1924, vikt i övre högra hörnet.

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Visitkort
Kategori
  • Visitkort
  • 64. LXIV Arkiv
Datering 1916 – 1923

1916 - 1923

Tidigare ägare Weidenhielm, Christer August
Föremålsnummer LXIV:I:L.b.c.957._HWY