Föremål

Certepartier, Cirkulär

1906:6 C - Certepartier - Cirkulär

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Affärshandlingar
Kategori 64. LXIV Arkiv
Datering 1906
Föremålsnummer LXIV:II:A.a.302._HWY