Foto: Bonnevier, Helena, Hallwylska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

visitkort från Capitaine Virgile Dimitriou, De la Mission Roumaine a Petrograd.

Två visitkort från Capitaine Virgile Dimitriou, De la Mission Roumaine a Petrograd. Båda korten daterat 1918, vikt i övre vänstra hörnet.

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Visitkort
Kategori
  • Visitkort
  • 64. LXIV Arkiv
Datering 1918
Tidigare ägare Dimitriou, Virgile
Föremålsnummer LXIV:I:L.b.c.230._HWY