Föremål

Textilfragment

Museum Livrustkammaren
Föremålsbenämning Fragment
Kategori Övriga textilier
Antal 14
Föremålsnummer 7782_LRK
Relaterat föremål