Upphov: Olsson, Andreas, Skoklosters slott/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Luntlåsmusköt med bajonett som tillhört Johan Philip Schönborn.

Rund, över kammaren åttakantig, slätborrad pipa av stål. På kammaren finns en stämpel med "HK" över sölja (Stöckel nr 2947). På pipans högra sida finns en pipsmedsstämpel: "HK". På pipans högra sida finns en fängpanna med vridbart lock. Ståndsikte och knoppkorn av stål. Tre piphäften. Framtill på undersidan finns två fästen för bajonetten. Luntlås. S-formig hane i form av en luntklämma, utformad som en drake. Låsblecket med form av hjullås, utsvängt liksom för hjul. En ring är fastskruvad kl. 9 och kl. 3 med innanförliggande mässingsbleck, på vilket finns en kvadrerad sköld med Mainz och Würzburgs vapen samt en hjärtsköld med Schörborns vapen. Ovanför skölden står årtalet "1649". På låsbleckets bakre del finns en stämpel med "HK" över en liten stjärna. Hel stock av bok. Fransk kolvtyp med musköttumgrepp. Bakplåt av stål. Kolven är utsvängd för det skenbara hjulet. Pipstift. På framstockens vänstra sida finns en laddstocksränna med rörkor av stål. Näsband av stål. Varbygeln är kraftigt ursvängd för avtryckaren. Tillbehör: Bajonett av stål, 790 mm lång. Lancettformigt blad (L. 100 mm, B. 30 mm) med mötande skär och vid basen två runda hål. Skaftet är framtill runt, medan bakre delen har ett fyrkantigt tvärsnitt, fasthållet med en fjädersprint på pipans undersida. Laddstock. Märkt: 517 ovanför låsblecket, stanstyp 5376. Enligt tillhörande sentida lapp har bössan tilhört Johan Philip Schönborn, ärkebiskop i Würzburg, och skänkts till Carl Gustaf Wrangel i samband med en bankett under Westfaliska freden 1648-50.

Museum Skoklosters slott
Föremålsbenämning Luntlåsbössa med bajonett
Kategori Bössor
Material
  • Stål
  • Mässing
  • Bok
Storlek
  • Höjd 185 mm
  • kaliber 18.4 mm
  • Längd 1360 mm
  • Längd 990 mm (Pipan)
Antal 1
Datering 1649
Tillverkningsplats Thüringen
Tidigare ägare
Föremålsnummer 5933_SKO