Foto: Livrustkammaren, Livrustkammaren/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Kavalleriofficerssabel, Sverige ca 1750,

Fäste av reliefornerad, förgylld mässing. Kappa direkt övergående i den konvexa ryggskenan. Runt nitknappen en bladkrans, bakåt avslutad med en girlang av blad på ryggskenans överdel. Handbygel flat, överdelen intappad i kappans nederdel och bågformigt nedåtböjd till en rak mellandel, som rätvinkligt ansluter till den raka, främre parerstången. Den bakre parerstången tämligen kort och något nedåtböjd, ytteränden hoprullad nedåt. Pareranordningen asymmetriskt utbyggd med uppåtböjda parerplåtar. Den på utsidan större, avs,utad upptill med två s-formigt framsvängda sidobyglar, anslutande till handbygeln. Den på insidan mindre, avslutad upptill med en s-formigt framsvängd sidobygel, anslutande till handbygeln ovanför utsidans lägre sidobygel. Utsidans parerplåt med ornering i rokokostil. I tvärräfflat, runt fält tre kanoner, fältet asymmetriskt, omgivet av palmblad och upptill av lagerblad, bladorneringen avslutas med kvistar av lager på sidobyglarnas nedre delar. Insidans paranordning slät. Kavel klädd med mörkgrått fiskskinn, lindningen fattas. Klinga böjd, eneggad. Längs ryggkanten en smal, tämligen djup hålkäl, mellan denna och eggsidan en bred, grund dylik. Starka delen med etsad och förgylld ornering mot en upptill tvärt avskuren, blånerad botten. Närmast basen ett fyrsidigt fält, ornerat med ett glest flätat bandmönster, härovanför ett fristående, asymmetriskt rankmotiv, varöver Sveriges krönta riksvapen med hjärtsköld för Hessiska dynastien (1720-1751), sköldhållare lejon. Högst upp en fristående trofégrupp.

Museum Livrustkammaren
Föremålsbenämning Sabel
Kategori Sablar
Material Stål, Mässing, Fiskskinn
Storlek Längd 798 mm (klinga), Bredd 36 mm (klinga)
Teknik Blånering, Etsning, Förgyllning
Antal 1
Datering 1750, 1740-01-01 – 1760-01-01 (1750 cirka)
Tidigare ägare Ägare: Skjöldebrand, Anders Fredrik, Givare: Skjöldebrand, August Fredrik
Inskription Dekor: riksvapen Sverige-Hessen
Fysiska egenskaper Färg: Grå
Föremålsnummer 6278_LRK
Alternativt ID Nr 1867: 1987:a