Föremål

Wegeholm, Ströfvelstorp socken, Södra Åsbo härad, Kristianstads län

[Illustrationer i autotypi och fototypi.] Omslag, flygblad, 28 s. Skåne 1. Svenska slott och herresäten vid 1900-talets början. Redaktion Albin Roosval. Ny följd (omkring 1920). 1 vol. 4:0. Band (halvt skinn-)

Museum Hallwylska museet
Kategori
  • Böcker
  • 63. LXIII Bibliotek
Datering 1920
Tillverkningsplats
Tillverkare Geijer, Fredrik Wilhelm Gustaf von (Tillverkare)
Föremålsnummer LXIII:I:I.d.11._HWY