Föremål

I.G.N. Kort afhandling, om de Stora Kopparberget i smelt-processen fåfengt förökte förbättringar ... V. Junii, Ann. MDCCLXII ... Tryckt i Upsala

Museum Skoklosters slotts boksamling
Föremålsbenämning Bok
Kategori Böcker
Storlek Arkets vikning 4:o
Datering 1762 (1762 (tryckår))
Tillverkningsplats Uppsala
Tillverkare Moraeus, Isaac (Medförfattare), Wallerius, Johan Gottschalk (Författare)
Föremålsnummer 108540_SKOBOK