Foto: Lernestål, Erik, Skoklosters slott/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Bösstock, cirka 1600.

Pipa och lås saknas. Hel stock av brunt trä. Smal tysk kolvtyp. På anslaget trapetsformig benplatta. Två låsskruvar med runda benbrickor. Framstocken med sluten laddstocksränna. Tre pipstiftshål vilka ursprungligen varit omgivna av rombiska benplattor varav alla nu saknas. Enkel avtryckare. Märkt: 398 ovanför urtaget för låset, stanstyp 5376. EI inbränt framför varbygeln. IN ristat på anslaget. Spår av rött lacksigill (Rosenkrantz ?) på kolvens undersida.

Museum Skoklosters slott
Föremålsbenämning Bösstock
Kategori Bössor
Material Trä, Ben
Storlek Höjd 100 mm, Längd 1280 mm
Teknik Inläggning
Antal 1
Datering 1600 (1600 cirka)
Tidigare ägare Ägare: Wrangel, Carl Gustaf
Inskription Signatur/Påskrift: ROSENKRANTZ?
Föremålsnummer 5801_SKO