Föremål

Brev inkommande

1880:2 B - Brev inkommande: E-H Hvitfelt, C. A. O. Ljusne

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Affärshandlingar
Kategori
  • Officiella brev
  • 64. LXIV Arkiv
Datering 1880
Föremålsnummer LXIV:II:A.a.62._HWY