Foto: Bonnevier, Helena, Hallwylska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Visitkort från greve Carl E. Taube, Överste

Tre visitkort från greve Carl E. Taube, Överste. Första kortet daterat1916. Adress (nedre högra hörnet) Kungsholms Hamnplan No. 3. Andra kortet daterat 1917. Tredje kortet daterat 01.10.1924, vikt i vänstra sidan

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Visitkort
Kategori Visitkort, 64. LXIV Arkiv
Datering 1916 – 1924 (1916 - 1924)
Tidigare ägare Ägare: Taube, Carl E.
Föremålsnummer LXIV:I:L.b.c.854._HWY