Föremål

Ein armer Knabe

Eine Erzählung für die Jugend. Mit vier Stahlstichen [i kolorerade litografier]. [2], 162 s. [4] pl. Band (pappers-). Kartonnerad originalpärm.

Museum Hallwylska museet
Kategori
  • Skönlitteratur
  • 63. LXIII Bibliotek
Datering 1852
Tillverkningsplats
Tillverkare Hoffmann, Franz (Författare)
Föremålsnummer LXIII:I:H.h.b.13._HWY
Tillhörande texter
Typ
Äldre inventarium
Datum
1955
Titel
Hoffmann, Franz.
Text
Ein armer Knabe. Eine Erzählung für die Jugend. Mit vier Stahlstichen [i kolorerade litografier]. Stuttgart, Verlag von Krais & Hoffmann 1852. [2], 162 s. [4] pl. 1 vol. 8:0. Band (pappers-). Kartonnerad originalpärm. Pärm af papp, öfverklädd med gul-hvitt papper. Dekor i svart tryck. Å fram-pärmen en ram med groteskornament. Nedtill en kartusch med rullverk, akantusblad och fin spiralomamentik. Tre dagrar, den midtersta med förlagsnamnet, de öfriga med en fågel. Kartuschen förenad med ramen genom en staf, gående genom öfre midtersta ruliverket. Under st af ven ett nät. Upptill å kartuschens ytterändar en hoprullad orm med stjärten ringlande kring stafven. Från ormarnas gap uppstigande ett flätverk med en papegojeliknande fågel öfverst. Som afslutning upptill en bevingad putto i halffigur med akantusblad, i de utsträckta händerna en blomstergirland, gående i en båge och nedhängande från papegojornas näbbar. Å bakpärmen en sagoberättande gumma, omgifven af tre barn. Gumman sittande i en länstol i profil åt höger, vänstra underarmen framåtsträckt, högra handen hvilande på en uppslagen bok; iklädd hätta, kring halsen en randig schal, instucken i det åtsittande lifvet, långa randiga ä MANN.