Foto: Bonnevier, Helena, Hallwylska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Visitkort från Gustaf Celsing, Kapten vid kungl. Flottan.

Tre visitkort från Gustaf Celsing, Kapten vid kungl. Flottan. Första kortet daterat 1919, vikt i övre vänstra hörnet, adress (nedre vänstra hörnet) Skepparegatan 6 Stockholm, (nedre högra hörnet) Lindholm Barva. Andra kortet daterat 1919, vikt i övre vänstra hörnet. Tredje kortet daterat 1920, vikt i övre vänstra hörnet.

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Visitkort
Kategori
  • Visitkort
  • 64. LXIV Arkiv
Datering 1919 – 1920

1919 - 1920

Föremålsnummer LXIV:I:L.b.c.167._HWY